In bài viết, Ngày 1 tháng 6 năm 2016 - 14:44

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutrano) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của công ty Hutranco, cụ thể như sau:


Thời gian: 13h30 – 17h30, ngày 12 tháng 06 năm 2016.

Địa điểm: Phòng họp Công ty tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.

Để việc đón tiếp được chu đáo và ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách trực tiếp đến xác nhận hoặc xác nhận qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 08/06/2016 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847;  Bà : Bùi Huyền Trang: 0975479989;

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ trên đây.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần làm cho Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty Hutranco thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.


Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Hutranco

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

3. Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2016

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

5. Chương trình đưa đón Đại biểu

6. Mẫu phiếu đề cử, ứng cử 

7. Quy chế bầu cử (dự thảo)

Xin trân trọng thông báo./.