In bài viết, Ngày 15 tháng 5 năm 2024 - 16:23

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutrano) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty Hutranco, cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00 đến 11h30 , ngày 26 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Iris – Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Để việc đón tiếp được chu đáo và ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách trực tiếp đến xác nhận hoặc xác nhận qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h00 ngày 24/05/2024 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

Bà Nguyễn Thu Hà: 0912 621 847;  Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932 262 886;

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ trên đây.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần làm cho Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Hutranco thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

3. Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2024

4.  Quy chế họp (dự thảo)

5. Tờ khai thông tin cổ đông

Xin trân trọng thông báo./.