In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

An toàn của hệ thống cáp treo

Thực tế đã chứng minh hình thức vận tải cáp treo là một trong các loại hình vận tải an toàn nhất

 Bình thường hệ thống vận hành bằng hệ thống lưới điện quốc gia, khi mất điện sự cố hệ thống sẽ hoạt động bằng một trong 02 nguồn điện: máy phát 650kw của công ty trang bị hoặc máy phát  diezel của hệ thống cáp treo. Thời gian để chuyển nguồn tự động là 05 phút do vậy trong mọi tình huống quý khách sẽ được đưa trở lại các nhà ga an toàn trong thời gian tối đa 12 phút..

 
Hàng năm hệ thống được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên bằng các thợ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm của Công ty, dưới sự kiểm tra, giám sát của các chuyên gia hãng Doppelmayr. Hơn nữa hệ thống còn được kiểm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn của Trung tâm kiểm định, đăng kiểm Việt nam định kỳ hàng năm
 
Loại hình vận tải cáp treo đã có lịch sử hàng trăm năm trên thế giới và được đưa vào Việt nam hoạt động trên 10 năm. Hiện nay tại Việt nam có 10 hệ thống cáp treo đang hoạt động, hàng năm chuyên chở hàng triệu lượt hành khách. Trên thế giới cũng như Việt nam ta chưa hề có sự cố hay tai nạn gây chết người nào được ghi nhận.