About Us

Ngoài hoạt động kinh doanh tại khu vực Chùa Hương, hiện nay với uy tín cũng như năng lực tài chính của mình Công ty Hutranco đang là cổ đông chính, cổ đông sáng lập tại các Công ty sau:

- Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Hồng lĩnh(HIDT): Hutranco là cổ đông sáng lập, cổ đông chi phối chiếm tỷ lệ cổ phần cao nhất tại HIDT. Dự án cáp treo Hà tĩnh đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2011, với tuyến cáp treo dài 1000m sẽ đưa quý khách lên chùa Hương tích .

- Công ty cổ phần du lịch Mũi nai - Hà tiên: Hutranco là cổ đông sáng lập, dự án đã đi vào hoạt động có hiệu quả từ năm 2008. Đây là khu du lịch biển thơ mộng và đầy tiềm năng tại khu vực miền tây. 

Công ty du lịch Mũi nai Hà tiên đang quản lý hệ thống nhà hàng, khách sạn, hệ thống máng trượt, vui chơi giải trí. Hàng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tới tham quan, nghỉ ngơi và giải trí
News

Slings System

  • Introduction to Huong Pagoda Cable Car System

    The Huong Pagoda Cable Car System is the complete equipment of Doppelmayr of the Republic of Austria, it is the old standing cable car maker accounting for majority market share in the world, the system is made according to the European...