vi-VNen-US

Gallery

Ngày 25 tháng 5 năm 2013 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X Công ty diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã Quyết nghị một số vấn đề quan trọng mang tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty. Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 About Us

News

Slings System

  • Introduction to Huong Pagoda Cable Car System

    The Huong Pagoda Cable Car System is the complete equipment of Doppelmayr of the Republic of Austria, it is the old standing cable car maker accounting for majority market share in the world, the system is made according to the European...