Thư viện ảnh

Khai hội chùa Hương 2011

Hình ảnh khai hội Chùa Hương năm 2011


Các Bác nguyên lãnh đạo Công ty

Hình ảnh Các Bác nguyên lãnh đạo Công ty


Động Hương Tích

Hình ảnh động Hương Tích


Hình ảnh bảo dưỡng hệ thống cáp treo

Cán bộ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo chuẩn bị phục vụ du khách mùa lệ hội


Tham quan hệ thống cáp treo Vũng Tàu

Tham quan hệ thống cáp treo Vũng Tàu


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 25 tháng 5 năm 2013 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X Công ty diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã Quyết nghị một số vấn đề quan trọng mang tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty. Sau đây là một số hình ảnh:


Giới thiệu

Tin tức

Hệ thống cáp treo