vi-VNen-US

Thơ Chùa hương

Mơ Chùa Hương

02055

Huơng Sơn hành trình - TS Chu Mạnh Trinh

01946

Dạo chơi Châu Phố, xuôi miền Đục Khê. Chiêng vàng bóng gác non tê. Dùng chèo ướm hỏi lối về chùa trong. Lần khe Yến Vỹ đi vòng...

Cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh

02155

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải? Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái. Lững lờ khe Yến cá nghe kinh. Thoảng bên tai một tiếng chầy kình...

Hương Sơn phong cảnh - Vũ Phạm Hàm

02176

Tản vân in đấy nước rành rành. Chim trời mấy chiếc lênh đênh. Thuyền hái củi dập dềnh năm bảy lá. Chú tiều tử rủi rong bến đá...

Cảnh Hương Sơn - Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm

02080

Phương Nam chất ngất núi bao la. Động gác sường non vẻ nuột nà...

Mười khúc Hương Sơn - Cao Bá Quát (Chu Thần)

01911

Một khúc đồng bằng suối rẽ đôi. Tiều phu về sớm tự chân đồi. Gặp người trỏ nẻo vào chơi núi. Hai lá thuyền con đủng đỉnh trôi...

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last