vi-VNen-US

Tin tức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutrano) <br> trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty Hutranco, cụ thể như sau:<br> <br> Thời gian: 9h00 – 11h00, Chủ nhật ngày 22 tháng 05 năm 2022;<br> <br> Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Tràng An Palace - Số 461 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội ;

Để việc đón tiếp được chu đáo và ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách trực tiếp đến xác nhận hoặc xác nhận qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 20/05/2022 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847;  Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932 262 886;

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ trên đây.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần làm cho Đại hội thường niên năm 2022 của Công ty Hutranco thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Ủy quyền cho HĐQT

3. Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2022

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Quy chế họp dự thảo

6. Tờ khai thông tin cổ đông.

Xin trân trọng thông báo./.
QUẢN LÝ TIN BÀI

Visible By Administrators Only
Manage
Thông báo:
Mô đun chưa được đăng ký bản quyền, kích vào đây để nhập vào mã đăng ký sau đó bạn có thể sử sụng đầy đủ các chức của mô đun.
Hoặc liên hệ với tác giả tại địa chỉ email gvhung@hotmail.com để được cung cấp mã đăng ký.
Cảm ơn bạn đã sử dụng mô đun!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ thị số 15/CT-TTG, chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hạn chế hội họp không quá 20 người trong 1 phòng. Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức thu hẹp, đề nghị Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và một số cổ đông( giấy ủy quyền đính kèm)

Quý cổ đông xác nhận ủy quyền qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 14/05/2020 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

         Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

         Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932262886;                     Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847; 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dự kiến doanh thu năm 2020 của Công ty chỉ đủ để chi phí hoạt động vận hành, mua sắm bảo dưỡng kỹ thuật cho năm 2020 và lễ hội 2021. Do vậy Công ty không tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

Kết quả của Đại hội sẽ thông báo tới quý Cổ đông và trên website của Công ty.

Xin trân trọng thông báo.

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                                    Bùi Mạnh Cường

Chi tiết mời xem:

1. Thư gửi cổ đông

2. Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2020

3. Chương trình Đại hội

4. Giấy ủy quyền

5. Quy chế họp (dự thảo)

6. Báo cáo tài chính 2019.


QUẢN LÝ TIN BÀI

Visible By Administrators Only
Manage
Thông báo:
Mô đun chưa được đăng ký bản quyền, kích vào đây để nhập vào mã đăng ký sau đó bạn có thể sử sụng đầy đủ các chức của mô đun.
Hoặc liên hệ với tác giả tại địa chỉ email gvhung@hotmail.com để được cung cấp mã đăng ký.
Cảm ơn bạn đã sử dụng mô đun!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ thị số 15/CT-TTG, chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hạn chế hội họp không quá 20 người trong 1 phòng. Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức thu hẹp, đề nghị Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và một số cổ đông( giấy ủy quyền đính kèm)

Quý cổ đông xác nhận ủy quyền qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 14/05/2020 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

         Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

         Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932262886;                     Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847; 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dự kiến doanh thu năm 2020 của Công ty chỉ đủ để chi phí hoạt động vận hành, mua sắm bảo dưỡng kỹ thuật cho năm 2020 và lễ hội 2021. Do vậy Công ty không tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

Kết quả của Đại hội sẽ thông báo tới quý Cổ đông và trên website của Công ty.

Xin trân trọng thông báo.

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                                    Bùi Mạnh Cường

Chi tiết mời xem:

1. Thư gửi cổ đông

2. Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2020

3. Chương trình Đại hội

4. Giấy ủy quyền

5. Quy chế họp (dự thảo)

6. Báo cáo tài chính 2019.


QUẢN LÝ TIN BÀI

Visible By Administrators Only
Manage
Thông báo:
Mô đun chưa được đăng ký bản quyền, kích vào đây để nhập vào mã đăng ký sau đó bạn có thể sử sụng đầy đủ các chức của mô đun.
Hoặc liên hệ với tác giả tại địa chỉ email gvhung@hotmail.com để được cung cấp mã đăng ký.
Cảm ơn bạn đã sử dụng mô đun!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ thị số 15/CT-TTG, chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hạn chế hội họp không quá 20 người trong 1 phòng. Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức thu hẹp, đề nghị Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và một số cổ đông( giấy ủy quyền đính kèm)

Quý cổ đông xác nhận ủy quyền qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 14/05/2020 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

         Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

         Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932262886;                     Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847; 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dự kiến doanh thu năm 2020 của Công ty chỉ đủ để chi phí hoạt động vận hành, mua sắm bảo dưỡng kỹ thuật cho năm 2020 và lễ hội 2021. Do vậy Công ty không tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

Kết quả của Đại hội sẽ thông báo tới quý Cổ đông và trên website của Công ty.

Xin trân trọng thông báo.

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                                    Bùi Mạnh Cường

Chi tiết mời xem:

1. Thư gửi cổ đông

2. Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2020

3. Chương trình Đại hội

4. Giấy ủy quyền

5. Quy chế họp (dự thảo)

6. Báo cáo tài chính 2019.