vi-VNen-US

Tin tức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 06/01/2019

Căn cứ vào Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Năng giữ chức Tổng Giám đốc.

Xin Thông báo tới cổ đông và quý khách hàng như sau:

Ông Trần Văn Năng sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn thay cho Ông Đỗ Trọng Khiêm kể từ ngày 01/01/2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay Mặt Công ty

Chủ tịch HĐQT


Bùi Mạnh Cường