vi-VNen-US

Tin tức

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng Thông báo tới Quý cổ đông Công ty Hutranco về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 như sau:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 ngày 26/5/2019.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 06/01/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Công ty:

1.      Chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2019 là 4% (tương đương 1000 vnđ/1 cổ phần).  Số còn lại, sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2019, sẽ chốt mức chia cổ tức của năm 2019 vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2.      Thời gian tạm ứng cổ tức lần 2: Bắt đầu từ 07/01/2020

3.      Địa điểm nhận tạm ứng cổ tức:

Văn Phòng Công ty: P2406, Khu A, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Điện thoại: 024 62751873                          Fax: 024 62751874

4.      Khi đến nhận tạm ứng cổ tức, quý cổ đông cầm theo CMTND hoặc hộ chiếu; nếu ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

5.      Nếu quý cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng đăng ký với Phòng Tài chính kế toán Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1.      Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng             Điện thoại: 0912 621 847

2.      Bà Bùi Thị Mai Loan – Thủ quỹ                            Điện thoại: 0973 631 111

Trân trọng thông báo tới các cổ đông!

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     Chủ tịch

                   

                       Bùi Mạnh Cường                                                                               

Tải thông báo tại đây!