Giới thiệu

Hàng năm, sau mỗi mùa lễ hội, Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn lại bắt tay vào đợt bảo dưỡng, thay thế các thiết bị cáp treo để đảm bảo phục vụ hành khách cũng như tuân thủ theo các quy định của nhà sản xuất hệ thống cáp treo.

     Hàng năm, sau mỗi mùa lễ hội, Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn lại bắt tay vào đợt bảo dưỡng, thay thế các thiết bị cáp treo để đảm bảo phục vụ hành khách cũng như tuân thủ theo các quy định của nhà sản xuất hệ thống cáp treo - Hãng Doppelmayr

       Cán bộ và nhân viên phòng Vận hành - Kỹ thuật vừa phải thực hiện công tác vận hành phục vụ hành khách hàng ngày, vừa phải thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, thay thế thiết bị.

        Với quyết tâm có được mùa lễ hội Chùa Hương năm 2012 thành công và phục vụ được tốt nhất, an toàn cho du khách hành hương về lễ phật, cán bộ nhân viên và lãnh đạo Công ty đã và đang nỗ lực hết sức để việc bảo dưỡng hoàn thành trước kế hoạch.